> Araç tutulmasından basit
  önlemlerle kurtulabilirsiniz...
  Haber ve bilgiler:
>HASTALIKLAR
> Sinüzit
> Burun kanaması
> Horlama ve Sleep Apne
> Boğaz ağrısı ve bademcik
> Akut Orta Kulak İltihabı
> Kronik Orta Kulak İltihabı
> Yüz Felci
> Baş dönmesi
> İşitme kayıpları
  Daha fazlası:
 
 
 
BURUN KANAMASI


BURUN KANAMASI
(EPİSTAKSİS)
Özellikle çocuklarda sık görülen ve zararsız olan burun kanamaları bazı durumlarda hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir .Az veya çok olsun burun kanaması acil tedavi gerektiren bir sendromdur. Gerekli önem verilmeli ve ciddi yaklaşılmalıdır. Epistaksis lokal ( burun içi ) nedenlere bağlı olabildiği gibi genel bir rahatsızlığın ilk belirtisi de olabilir.

SIRASIYLA NE YAPILMALI:
Öncelikle kanamanın burundan kaynaklandığını tesbit etmemiz gerekir. Bunun için endoskopik yöntemler bize büyük kolaylık sağlamaktadır. Tabii ki geniz ya da farenks oroijinli kanamalar yine bu yöntemle ayırt edilmelidir. Kanamanın önemi, şiddeti dolayısıyla hastanın kan tablosu ile ilgili değişiklikler tesbit edilir. Kanama odağı tesbit edildikten sonra bunun durdurulmasına çalışılır. Fırtınalı dönem geçtikten sonra kanama nedeni araştırılır.

TEŞHİS VE TEDAVİSİ YANYANA OLAN BURUN KANAMASINA YAKLAŞIM ŞÖYLE OLMALIDIR.
Hasta yakınları dışarı çıkarılır. Kan genellikle panik yaratır, durum çok abartılı anlatılır. Hasta sakinleştirilir, Sedafif bir ilaç verilir. Kan yutulmaması için hasta dik oturur pozisyonda tutulur.
Enseye ve buruna soğuk su tatbik edilir .Kanama aspire edilir, burun içinde biriken kan pıhtıları temizlenir. Her iki burun kanadı üzerine bir-iki dakika baskı uygulanır ve burun pamukla tayik edilir.Tansiyon yüksekse kan basıncı düşürülür.Kan ve laboratuar tetkikleri yapılarak hastalığın (kanamanın) gidişi takip edilmelidir.
Buna rağmen kanama durmuyorsa anteriyor (ön) tanpon konulur.Vazelin emdirilmiş gazlı bezler her iki burun boşluğuna yerleştirilir. Böylece kanama odağı üzerine yeterli bir basınç sağlanır.Tanponlar 48 saat süreyle tutulur.Hastanın bu süreyi hastanede müşahade altında geçirmesinde fayda vardır. Kesinlikle aspirin kullanılmamalıdır. Bütün bunlar da yetersiz kalırsa burun ve genizin gazlı bezlerle doldurulması anlamına gelen posterior (arka) tampon konulur.Çok ağrılı ve sıkıntılı olduğu için genel anestezi altında ameliyathaneye koyulması ve 48-72 saat sonra alınması uygundur.
Son zamanlarda tercih ettiğimiz yol, endoskopik yöntemle kanama odağının tespit edilip, kanayan damarın selektif koterizosyonudur ( yakılmas ı).
Kan nakli nadir de olsa gerekebilir. Daha da nadir olarak burun içindeki hatta boyundaki bazı damarların bağlanması gerekebilir.Kanama durdurulduktan sonra nedene yönelik tetkikler ve bir dahiliye konsultasyonu istenir.

SIK RASTLANAN BURUN KANAMASI NEDENLERİ LOKAL YANİ BURUN İÇİ NEDENLER:
* Buruna gelen hemen hemen bütün damarların birleştiği kanama noktasındaki varisler ve damalardaki çatlamalar,
* Burun kemiği üzerindeki selim timörler ( polipler)

* Kronik burun içi enfeksiyonla ve sinüzit
* Buurunda yabancı cisim varlığı

BU KANAMA NEDENLERİNİ TAMAMLAYICI FAKTÖRLER:
* Güneş çarpması
* Yüksek bölgelerde yaşamak,dağa tırmanmak,
* Düşük hava basıncına ya da klima cihazı kullanmaya bağlı burun içi kuruluk.
* Ergenlik çağında olmak

GENEL HASTALIKLARA BAĞLI BURUN KANAMASI
* Bulaşıcı enfeksiyonlarının seyrinde ( Kızıl,kızamık,grip…)
* Dolaşım sistemi hastalıkları ve özellikle hipertansiyon bol ve devamlı kanama yapabilir
* Böbrek ve karaciğer hastalıkları
* Kan hastalığı ve pıhtılaşma bozuklukları olanlarda,
* Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç alanlarda görülebilir

TRAVMATİK BURUN KANAMASI
Burun üzerine düşme ya da darbe alınmasına bağlı olabilir. Burun ameliyatlarından sonra nadir de olsa burun kanaması görülebilir.
www.doktoryusufsener.com