> Araç tutulmasından basit
  önlemlerle kurtulabilirsiniz...
  Haber ve bilgiler:
>HASTALIKLAR
> Sinüzit
> Burun kanaması
> Horlama ve Sleep Apne
> Boğaz ağrısı ve bademcik
> Akut Orta Kulak İltihabı
> Kronik Orta Kulak İltihabı
> Yüz Felci
> Baş dönmesi
> İşitme kayıpları
  Daha fazlası:
 
 
 
   
 
İŞİTME KAYIPLARIPRESPIAKUZI
Yaşlılığa bağlı işitme kaybı demektir.Hemen her zaman iki taraflıdır ve önce ince daha sonra kalın frekansları tutar .Yavaş yavaş artan işitme kaybının yanında kulak çınlaması sık görülen bir bulgudur. Hastalar,aynı zamanda birçok kişinin konuştuğu ortamlarda, iletişim zorluğu çekerler. Ağır işitmeye bağlı olarak hastaların sosyal çevrelerinden kopması ciddi ruhsal bozukluklara ve hatta depresyona neden olur. Odyometrik tetkikte her iki kulağı simetrik (eşit) olarak tutan sensorinöral (iç kulağı ilgilendiren) tipte işitme kaybı vardır. Hastalarımızı sosyal yaşamlarına döndürebilmek için işitme cihazı verilir. İşitme eğitimi önerilip, dudaktan okuma öğretilir.

OTOSKLEROZ
Orta kulakta, çekiç,örs ve özengi olmak üzere 3 tane kemikçik vardır.İşitmemizi sağlayan bu 3 kemikçikten en küçüğü olan özengi ,iç kulakla ilişki halindedir. İşte bu kemikçikte kireçlenmeye yol açan, dolayısıyla hareketini engelleyen hastalığa “Otoskleroz” denir. Ses dalgaları orta kulaktan iç kulağa iletilmediği için hastalarda görülen ilk ve tek bulgu işitme kaybıdır. Bu işitme kaybı tek taraflı başlar ve bir süre sonra öbür kulağı da tutar. Nadir olarak kulak çınlaması da olur. Otoskleroza kadınlarda daha sık rastlanır. Bulguların hamilelik döneminde ilerleme göstermesi ,bu hastalığın hormonal bir bozukluğa bağlı olduğunu düşündürmektedir. Kalıtımsal bir hastalık olduğu için genellikle ailede bir ve birkaç kişide aynı durum mevcuttur.Otoskleroz vakalarında, kulakta hiçbir zaman ağrı veya akıntı olmaz. Kulak zarı normal görünümdedir. Tedavisi stapedektomi denilen ameliyattır. Kireçlenmiş özengi kemikçiği bir protezle değiştirilir ve ses dalgalarının normal iletilmesi sağlanır.

BAROTRAVMA
Son senelerde su altı sporlarının yaygınlaşması, bu sporun önemli ve beklenmedik ciddi tehlikelerinin olduğunu belirtmemizi gerektirdi. Su altı sporlarına başlamadan önce, sağlığımızın bu spora elverişli olup olmadığını bir uzman doktor kontrolünden geçerek öğrenmemiz gerekiyor.Su altı sporlarının kulaklar ve sinüslerle ilgili ciddi tehlikeleri vardır.

www.doktoryusufsener.com